Aran Ostrich Feather Statement

تغییر زاویه دید به آسیب‌های اجتماعی تا مواجه تزیینی با ترس از مرگ / آخرین فرصت برای گالری گردی در سال 95

سرویس تجسمی هنرآنلاین: مواجه با ترس مرگ در دل تخم شترمرغ‌های تزیینی

نمایشگاه گروهی “تخم شتر مرغ” در گالری آران که به نفع بیماران مبتلا به سرطان و با همکاری بنیاد دهشپور برگزار می‌شود نشانی از زایش را در خود گنجانده است.

در بسیاری از آثار این نمایشگاه نوعی لوکس‌نگاری و یا لوکس‌سازی در شکل و مفهوم ابژه شکل گرفته است که قصد دارد به نوعی این زایش را در فرآیندی به نقطه‌ای برساند که در یک کمال، ابژه شکلی قوام یافته و ماندگار پیدا کرده و در حقیقت با تغییر ماهیت خود  ماندگاری‌اش را تضمین می‌کند.

این ماندگاری که به واسطه هنر شکل می‌گیرد در واقع یکی از کانتکست‌ها و زمینه‌هایی است که به واسطه خود اثر هنری به وجود آمده و سعی هنرمندان بر آن بوده است تا حتی در آثاری که به نوعی تصویری از میرایی را در نگاه اول متبادر می‌کنند این زایش و ماندگاری و نوعی بی‌مرگی را به تصویر بکشند.

در حقیقت نمایشگاه “تخم شتر مرغ” نگاهی متفاوت به مسئله مرگ دارد و قصد دارد به نوعی بر ترس از مرگ به واسطه هنر در پوشی بگذارد.

http://www.honaronline.ir