Blue Dome

گنبد فیروزه ای /چهارشنبه / ماهان و دیوان

نیّتِ نیک توست که آمد پیش        میرسانَد تو را به خانه ی خویش

Wednesday/   Mahan and   Demons

2014 / 1392

Acrylic on wood board /Airbrush

140 x 110 cm

Sold